Disclaimer

 

Disclaimer


Algemeen

Haarweaves (Kamer van Koophandel 65123344), hierna te noemen Www.Haarweaves.nl verleent u hierbij toegang tot Www.Haarweaves.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Www.Haarweaves.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

Www.Haarweaves.nl spant zich in om de inhoud van de website  zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Haarweaves.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Haarweaves. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Haarweaves, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 


Als u vragen of opmerkingen heeft  neem dan contact met ons op.

Stella van Amerongen


haar-weave

 

 Volg ons

Volg ons

via onze social media kanalen